"Президент" в Костроме 10.08.2011.

"Президент" в Костроме 10.08.2011.